Afirmaciones del magnate Donald Trump sobre el canal provocan ira en Panamá