Candidato en Estados Unidos rifa fusil AK-47 durante acto de campaña